Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

46 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cầu dao ngắt điện an toàn 40A (CMS40A) - 100 %
53.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 32A (CMS32A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 20A (CMS20A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 16A (CMS16A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 10A (CMS10A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 40A (CMK40A) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 32A (CMK30A) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 20A (CMK20A) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 16A (CMK16A) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 10A (CMK10A) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 63A (CBM363) - 100 %
196.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 50A (CBM350) - 100 %
196.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 40A (CBM340) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 32A (CBM332) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 25A (CBM325) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 20A (CBM320) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 16A (CBM316) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 10A (CBM310) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 63A (CBM263) - 100 %
139.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 50A (CBM250) - 100 %
139.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 40A (CBM240) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 32A (CBM232) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 25A (CBM225) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 20A (CBM220) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 16A (CBM216) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 10A (CBM210) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 6A (CBM206) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 63A (CBM163) - 100 %
72.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 50A (CBM150) - 100 %
72.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 40A (CBM140) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 32A (CBM132) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 25A (CBM125) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 20A (CBM120) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 16A (CBM116) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 10A (CBM110) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 6A (CBM106) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 63A/ 4P (CRCB463) - 100 %
800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 40A/ 4P (CRCB440) - 100 %
640.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 25A/ 4P (CRCB425) - 100 %
620.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 63A/ 2P (CRCB263) - 100 %
618.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 50A/ 2P (CRCB250) - 100 %
580.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 40A/ 2P (CRCB240) - 100 %
433.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 32A/ 2P (CRCB232) - 100 %
412.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 25A/ 2P (CRCB225) - 100 %
412.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 20A/ 2P (CRCB220) - 100 %
390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 16A/ 2P (CRCB216) - 100 %
390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft