Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

9 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Aptomat Schneider Easy 9  loại 3 pha 50A/ 63A ( EZ9F34350, EZ9F34363 ) - 100 %
540.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 2 pha 50A/ 63A ( EZ9F34250, EZ9F34263 ) - 100 %
315.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 1 pha 50A/ 63A ( EZ9F34150, EZ9F34163  ) - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 4 pha 50A / 63A ( EZ9F34450/ EZ9F34463) - 100 %
760.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 4 pha 40A ( EZ9F34440 ) - 100 %
509.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 1 pha 40A ( EZ9F34140 ) - 100 %
117.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft