Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.673.696

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

21 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 4P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
510.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 3P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
320.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 2P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
198.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 4P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 3P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
218.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 2P-(6-10-16-20-32-40)A-6Ka - 100 %
137.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 1P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
63.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat khối (MCCB) 2 pha ABN102c (15-20-30-40-50-60-75-100)A - 35kA - 100 %
700.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat khối (MCCB) 2 pha ABN62c 60A- 30kA - 100 %
620.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat khối (MCCB) 2 pha 15A, 20A, 30A, 40A, 50A - ABN52c - 100 %
520.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống rò điện (RCCB) - RKs 1P+N (6-10-16-20-25-32A) - 10 kA - 100 %
630.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 4P-(50-63)A-10kA - 100 %
635.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 3P-(50-63)A-10kA - 100 %
425.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 2P-(50-63)A-10kA - 100 %
238.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 1P-(50-63)A-10kA - 100 %
112.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 4P-(50-63)A-6kA - 100 %
420.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 3P-(50-60)A-6kA - 100 %
223.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 2P-(50-63)A-6Ka - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 1P-(50-63)A-6kA - 100 %
66.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft