Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0931.789.955

0904.611.166

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp nhôm bọc

39 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x50 mm2 Cadi - NH - 100 %
33.514 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x35 mm2 Cadi - NH - 100 %
23.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x25 mm2 Cadi - NH - 100 %
18.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x16 mm2 Cadi - NH - 100 %
13.784 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x35 - 100 %
41.443 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x16 - 100 %
25.189 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x300 mm2 Cadi - NH - 100 %
190.541 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x240 mm2 Cadi - NH - 100 %
151.352 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x185 mm2 Cadi - NH - 100 %
118.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x150 mm2 Cadi - NH - 100 %
93.919 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x120 mm2 Cadi - NH - 100 %
76.082 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x95 mm2 Cadi - NH - 100 %
60.811 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x70 mm2 Cadi - NH - 100 %
45.136 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x11 mm2 Cadi - NH - 100 %
10.964 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x240 - 100 %
248.679 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x185 - 100 %
197.049 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x150 - 100 %
156.712 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x120 - 100 %
128.899 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x95 - 100 %
105.363 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x70 - 100 %
78.932 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x50 - 100 %
57.247 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x25 - 100 %
35.347 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft