Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bóng đèn led

14 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn Led Bulb GL 3W/220VAC (ĐQ LEDBUGL 03727) - 100 %
98.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led Bulb GL 3W/220VAC (ĐQ LEDBUGL 03765) - 100 %
98.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 7W/E27 (ĐQ LEDBU07 07765/07727) - 100 %
239.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 7W/E27 (ĐQ LEDBU06 07765/07727) - 100 %
239.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 7W/E27 (ĐQ LEDBU05 07765/07727) - 100 %
239.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 7W/E27 (ĐQ LEDBU04 07765/07727) - 100 %
239.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 5W/E27 (ĐQ LEDBU07 05765/05727) - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 5W/E27 (ĐQ LEDBU06 05765/05727) - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 5W/E27 (ĐQ LEDBU05 05765/05727) - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhựa 5W/E27 (ĐQ LEDBU04 05765/05727) - 100 %
172.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhôm 7W/E27 (ĐQ LEDBU01 07765/07727) - 100 %
296.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhôm 5W/E27 (ĐQ LEDBU03 05765/05727) - 100 %
255.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhôm 5W/E27 (ĐQ LEDBU02 05765/05727) - 100 %
255.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bóng đèn Led Bulb thân nhôm 5W/E27 (ĐQ LEDBU01 05765/05727) - 100 %
255.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft