Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Tủ điện vỏ kim loại ( Loại nắp âm,)

Tủ điện vỏ kim loại ( Loại nắp âm,)

20 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Tủ điện âm tường ( bằng nhựa) Comet 8/12Module (CA8/12PP) - 100 %
221.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường ( bằng nhựa) Comet 4/8Module (CA4/8PP) - 100 %
185.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường ( bằng nhựa) Comet 3/6Module (CA3/6PP) - 100 %
127.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường ( bằng nhựa) Comet 2/4Module (CA2/4PP) - 100 %
98.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 4 cửa) Comet 52 Module (CE52PM) - 100 %
1.408.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 4 cửa) Comet 36 Module (CE36PM) - 100 %
1.108.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 2 cửa) Comet 26 Module (CE26PM) - 100 %
899.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 2 cửa) Comet 18 Module (CE18PM) - 100 %
629.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 17 Module (CE17PM) - 100 %
589.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 13 Module (CE13PM) - 100 %
439.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 9 Module (CE9PM) - 100 %
309.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 6 Module (CE6PM) - 100 %
199.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 4 Module (CE4PM) - 100 %
129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 3 Module (CE3PM) - 100 %
129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 2 Module (CE2PM) - 100 %
129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft