Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Tủ điện vỏ kim loại ( Loại dùng trong nhà)

Tủ điện vỏ kim loại ( Loại dùng trong nhà)

24 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Tủ điện trong nhà 2200x1000x600 tôn sơn tĩnh điện dày 1,5 mm - 100 %
6.800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1800x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,5 mm - 100 %
4.200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1800x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
3.300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1700x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
3.200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1600x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
3.040.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1500x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
2.800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.820.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.780.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x800x350 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.640.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x600x300 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
790.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x500x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
610.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x400x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
610.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x500x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
630.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x450x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
590.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x400x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
590.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x450x200 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
540.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x400x200 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
540.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x350x200 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
540.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 400x400x150 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
350.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 400x300x150 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft