Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị điện

1304 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đế âm mặt 4-6 modul hoặc SC2X/A-B; SC3X/A-B - S2158 - 100 %
9.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật - S2157 - 100 %
4.250 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm 3 chấu 16A với 2 lỗ S18UEXX - 100 %
44.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A S18U - 100 %
29.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Viền đơn trắng S18WS - 100 %
4.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đa năng có màn che S18UAM - 100 %
23.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A S18UE - 100 %
41.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
3 ổ cắm 2 chấu 16A S18U3 - 100 %
54.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ S18UXX - 100 %
36.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat 4 pha Sino - SC68N/C4032, C4040 - 100 %
349.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat 3 pha Sino - SC68N/C3032, C3040 - 100 %
238.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2032, C2040 - 100 %
159.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2006, C2010, C2016, C2020, C2025 - 100 %
148.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha Sino - SC68N/C1032, C1040 - 100 %
79.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha Sino - SC68N/C1006, C1010, C1016, C1020, C1025 - 100 %
73.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 4 pha SAFEGUARD - PS100H/4/80, PS100H/4/100, PS100H/4/125 - 100 %
957.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 pha SAFEGUARD - PS100H/3/80, PS100H/3/100, PS100H/3/125 - 100 %
580.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD - PS100H/2/80, PS100H/2/100, PS100H/2/125 - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha SAFEGUARD - PS100H/1/80, PS100H/1/100, PS100H/1/125 - 100 %
290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 4P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
510.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 3P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
320.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 2P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
198.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 4P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 3P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
218.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 2P-(6-10-16-20-32-40)A-6Ka - 100 %
137.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 1P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
63.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Hộp đậy phòng thấm nước cho ổ cắm vuông - S223DV - 100 %
94.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt Át HA, HB - S2157/HA/HB - 100 %
4.250 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Viền đôi trắng S18WD - 100 %
11.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A - S18U2 - 100 %
44.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A - loại rời - S18U2/R - 100 %
44.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A - S18UE2 - 100 %
57.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm công tắc Sino - Mặt 4 lỗ - S18A4X - 100 %
22.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm công tắc Sino - Mặt 5 lỗ - S18A5X - 100 %
22.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ổ cắm công tắc Sino - Mặt 6 lỗ - S18A6X - 100 %
22.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
2 ổ cắm 3 chấu 16A - S18AUE2 - 100 %
74.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft