Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

04.3997.8648

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa xoắn HDPE

58 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 - 100 %
643.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 100 %
322.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 - 100 %
25.850 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 - 100 %
170.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 - 100 %
114.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 100 %
71.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 100 %
57.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 100 %
43.780 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 100 %
29.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 100 %
22.220 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 100 %
15.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 - 100 %
14.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 260/200 - 30 %
295.500 VND
206.850 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 230/175 - 30 %
247.200 VND
173.040 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 195/150 - 30 %
165.800 VND
116.060 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 160/125 - 30 %
121.400 VND
84.980 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 130/100 - 30 %
78.100 VND
54.670 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 110/90 - 30 %
63.600 VND
44.520 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 105/80 - 30 %
55.300 VND
38.710 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 85/65 - 30 %
42.500 VND
29.750 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 65/50 - 30 %
29.300 VND
20.510 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 50/40 - 30 %
21.400 VND
14.980 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 40/30 - 30 %
14.900 VND
10.430 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 32/25 - 30 %
12.800 VND
8.960 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft