Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa xoắn HDPE

58 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 - 100 %
643.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 100 %
322.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 - 100 %
25.850 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 - 100 %
170.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 - 100 %
114.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 100 %
71.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 100 %
57.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 100 %
43.780 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 100 %
29.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 100 %
22.220 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 100 %
15.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 - 100 %
14.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 260/200 - 30 %
295.500 VND
206.850 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 230/175 - 30 %
247.200 VND
173.040 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 195/150 - 30 %
165.800 VND
116.060 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 160/125 - 30 %
121.400 VND
84.980 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 130/100 - 30 %
78.100 VND
54.670 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 110/90 - 30 %
63.600 VND
44.520 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 105/80 - 30 %
55.300 VND
38.710 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 85/65 - 30 %
42.500 VND
29.750 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 65/50 - 30 %
29.300 VND
20.510 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 50/40 - 30 %
21.400 VND
14.980 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 40/30 - 30 %
14.900 VND
10.430 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thành Công TFP 32/25 - 30 %
12.800 VND
8.960 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200 - 40 %
325.050 VND
195.030 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 230/175 - 40 %
271.920 VND
163.152 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150 - 40 %
182.380 VND
109.428 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125 - 40 %
133.540 VND
80.124 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100 - 40 %
85.910 VND
51.546 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90 - 40 %
69.960 VND
41.976 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80 - 40 %
60.830 VND
36.498 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65 - 40 %
46.750 VND
28.050 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50 - 40 %
32.230 VND
19.338 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40 - 40 %
23.540 VND
14.124 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30 - 40 %
16.390 VND
9.834 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25 - 40 %
14.080 VND
8.448 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 260/200 - 100 %
325.050 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 230/175 - 100 %
271.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 195/150 - 100 %
182.380 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 160/125 - 100 %
133.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 130/100 - 100 %
85.910 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 105/80 - 100 %
60.830 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 85/65 - 100 %
46.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 65/50 - 100 %
32.230 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 50/40 - 100 %
23.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 40/30 - 100 %
16.390 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 32/25 - 100 %
14.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 260/200 - Sino - 20 %
285.000 VND
228.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Sino - 20 %
230.000 VND
184.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 - Sino - 20 %
150.000 VND
120.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Sino - 20 %
100.000 VND
80.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Sino - 20 %
62.000 VND
49.600 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft