Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống luồn dây điện

203 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 - 100 %
643.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 100 %
322.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 - 100 %
25.850 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 - 100 %
170.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 - 100 %
114.950 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 100 %
71.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 100 %
57.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 100 %
43.780 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 100 %
29.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 100 %
22.220 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 100 %
15.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 - 100 %
14.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Lò xo uống ống gen luồn dây điện SP16 - 50 %
69.960 VND
34.980 VND
Chọn so sánh
Kìm cắt ống luồn dây điện PVC 1-5/8" - 50 %
484.000 VND
242.000 VND
Chọn so sánh
Kẹp đỡ ống luồn dây điện D16 ( E280/16) - 50 %
1.298 VND
649 VND
Chọn so sánh
Côn thu cho ống luồn dây điện D20/16 (LSP19) - 50 %
2.420 VND
1.210 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft