Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Máng Đèn Tán Quang Lắp Nổi

Máng Đèn Tán Quang Lắp Nổi

54 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 18W/4 Bóng (CSR412/E) - 30 %
1.640.000 VND
1.148.000 VND
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp nổi) Comet 9W/4 Bóng (CSR406/E) - 30 %
1.060.000 VND
742.000 VND
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 18W/4 Bóng (CSR412) - 30 %
1.740.000 VND
1.218.000 VND
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 9W/4 Bóng (CSR406) - 30 %
1.235.000 VND
864.500 VND
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 18W/3 Bóng (CSR312) - 30 %
1.420.000 VND
994.000 VND
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 9W/3 Bóng (CSR306) - 30 %
950.000 VND
665.000 VND
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 18W/2 Bóng (CSR212) - 30 %
900.000 VND
630.000 VND
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang (lắp nổi) Comet 9W/2 Bóng (CSR206) - 30 %
680.000 VND
476.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft