Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0904.673.696

04.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Máng Đèn Tán Quang Âm Trần

Máng Đèn Tán Quang Âm Trần

65 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 18W/4 Bóng (CFR412/E) - 30 %
1.600.000 VND
1.120.000 VND
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 9W/4 Bóng (CFR406/E) - 30 %
1.000.000 VND
700.000 VND
Chọn so sánh
Máng đèn tán quang ECO (lắp âm) Comet 18W/3 Bóng (CFR312/E) - 30 %
1.320.000 VND
924.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft