Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Hệ thống tủ phân phối điện

Hệ thống tủ phân phối điện

54 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Tủ điện âm tường ( bằng nhựa) Comet 8/12Module (CA8/12PP) - 100 %
221.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường ( bằng nhựa) Comet 4/8Module (CA4/8PP) - 100 %
185.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường ( bằng nhựa) Comet 3/6Module (CA3/6PP) - 100 %
127.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường ( bằng nhựa) Comet 2/4Module (CA2/4PP) - 100 %
98.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 4 cửa) Comet 52 Module (CE52PM) - 100 %
1.408.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 4 cửa) Comet 36 Module (CE36PM) - 100 %
1.108.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 2 cửa) Comet 26 Module (CE26PM) - 100 %
899.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 2 cửa) Comet 18 Module (CE18PM) - 100 %
629.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 17 Module (CE17PM) - 100 %
589.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 13 Module (CE13PM) - 100 %
439.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 9 Module (CE9PM) - 100 %
309.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 6 Module (CE6PM) - 100 %
199.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 4 Module (CE4PM) - 100 %
129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 3 Module (CE3PM) - 100 %
129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện âm tường (kim loại 1 cửa) Comet 2 Module (CE2PM) - 100 %
129.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 2200x1000x600 tôn sơn tĩnh điện dày 1,5 mm - 100 %
6.800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1800x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,5 mm - 100 %
4.200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1800x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
3.300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1700x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
3.200.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1600x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
3.040.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1500x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
2.800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.820.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.780.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1200x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x800x350 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.750.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.640.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 1000x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm - 100 %
1.450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x600x300 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
790.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x500x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
610.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 800x400x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
610.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x500x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
630.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x450x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
590.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 700x400x250 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
590.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x450x200 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
540.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x400x200 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
540.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 600x350x200 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
540.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 400x400x150 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
350.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Tủ điện trong nhà 400x300x150 tôn sơn tĩnh điện - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Vỏ tủ điện ngoài trời 1800x800x450 bằng kim loại sơn tĩnh điện - 100 %
3.500.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft