Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn led pha

24 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn LED chiếu pha 30W - D CP01L/30W Rạng Đông - 30 %
924.000 VND
650.000 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CFS221-50W) - 30 %
989.000 VND
692.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CFS221-50D) - 30 %
989.000 VND
692.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CFS221-30W) - 30 %
729.000 VND
510.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CFS221-30D) - 30 %
729.000 VND
510.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CFS221-20W) - 30 %
489.000 VND
342.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CFS221-20D) - 30 %
489.000 VND
342.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CFS221-10W) - 30 %
269.000 VND
188.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CFS221-10D) - 30 %
269.000 VND
188.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CF221-50W) - 30 %
989.000 VND
692.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 50W (CF221-50D) - 30 %
989.000 VND
692.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CF221-30W) - 30 %
649.000 VND
454.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 30W (CF221-30D) - 30 %
649.000 VND
454.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CF221-20W) - 30 %
489.000 VND
342.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 20W (CF221-20D) - 30 %
489.000 VND
342.300 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CF221-10W) - 30 %
290.000 VND
203.000 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha Led Comet 10W (CF221-10D) - 30 %
290.000 VND
203.000 VND
Chọn so sánh
Đèn chiếu pha LED 70W (D CP01L/70W - Rạng Đông) - 35 %
2.057.000 VND
1.350.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED chiếu pha 50W - D CP01L/50W Rạng Đông - 29 %
1.320.000 VND
950.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED chiếu pha 20W - D CP01L/20W Rạng Đông - 27 %
748.000 VND
550.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED chiếu pha 10W (D CP01L/10W) - Rạng Đông - 34 %
539.000 VND
360.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft