Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn led panel

32 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
3.143.000 VND
Chọn so sánh
1.717.000 VND
Chọn so sánh
857.000 VND
Chọn so sánh
1.717.000 VND
Chọn so sánh
457.000 VND
Chọn so sánh
Đèn led Panel KT30x30 cm Rạng Đông - DP01 30x30/14W - 30 %
1.316.700 VND
924.000 VND
Chọn so sánh
Đèn led Panel KT60x60 cm Rạng Đông - DP01 60x60/50W - 30 %
3.500.200 VND
2.464.000 VND
Chọn so sánh
Đèn led Panel KT30x60 cm Rạng Đông - DP01 30x60/28W - 31 %
2.029.500 VND
1.408.000 VND
Chọn so sánh
Đèn led Panel KT30x120 cm Rạng Đông - DP01 30x120/50W - 30 %
3.500.200 VND
2.464.000 VND
Chọn so sánh
Đèn led Panel KT15x120 cm Rạng Đông - DP01 15x120/28W - 31 %
2.147.200 VND
1.496.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft