Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0904.673.696

04.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn led panel

27 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn led Panel KT30x30 cm Rạng Đông - DP01 30x30/14W - 30 %
1.316.700 VND
924.000 VND
Chọn so sánh
Đèn led Panel KT60x60 cm Rạng Đông - DP01 60x60/50W - 30 %
3.500.200 VND
2.464.000 VND
Chọn so sánh
Đèn led Panel KT30x60 cm Rạng Đông - DP01 30x60/28W - 31 %
2.029.500 VND
1.408.000 VND
Chọn so sánh
Đèn led Panel KT30x120 cm Rạng Đông - DP01 30x120/50W - 30 %
3.500.200 VND
2.464.000 VND
Chọn so sánh
Đèn led Panel KT15x120 cm Rạng Đông - DP01 15x120/28W - 31 %
2.147.200 VND
1.496.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft