Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Đèn Led âm trần (Downlight) Comet

Đèn Led âm trần (Downlight) Comet

130 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn Led âm trần Comet 3x3x1W/ L250 W91 H45 (CM211-3x3W) - 100 %
450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 3x3x1W/ L250 W91 H45 (CM211-3x3D) - 100 %
450.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W/ L165 W91 H45 (CM211-2x3W) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W/ L165 W91 H45 (CM211-2x3D) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 3x1W/ L91 W91 H45 (CM211-3W) - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 3x1W/ L91 W91 H45 (CM211-3D) - 100 %
150.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 16W/ L180 W180 H45 (CG211-16W) - 100 %
420.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 16W/ L180 W180 H45 (CG211-16D) - 100 %
420.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 9W/ L150 W150 H45 (CG211-9W) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 9W/ L150 W150 H45 (CG211-9D) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D142 H55 (CD512E-9W) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D142 H55 (CD512E-9D) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D115 H54 (CD512E-7W) - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D115 H54 (CD512E-7D) - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D107 H56 (CD512E-5W) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D107 H56 (CD512E-5D) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D138 H74 (CD512S-9W) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D138 H74 (CD512S-9D) - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D125.4 H62 (CD512S-7W) - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D125.4 H62 (CD512S-7D) - 100 %
140.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D112.7 H56.5 (CD512S-5W) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D112.7 H56.5 (CD512S-5D) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CS112-12W) - 100 %
215.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CS112-12D) - 100 %
215.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D138 H49 (CS112-9W) - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D138 H49 (CS112-9D) - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D108 H49 (CS112-7W) - 100 %
110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D108 H49 (CS112-7D) - 100 %
110.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D108 H49 (CS112-5D) - 100 %
105.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D90 H49 (CS112-3W) - 100 %
45.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D90 H49 (CS112-3D) - 100 %
45.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 15W/ D180 H93 (CD511-15W) - 100 %
570.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 15W/ D180 H93 (CD511-15D) - 100 %
570.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D139 H83 (CD511-9W) - 100 %
270.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D139 H83 (CD511-9D) - 100 %
270.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D122 H77 (CD511-7W) - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D122 H77 (CD511-7D) - 100 %
205.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D109 H77 (CD511-5W) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D109 H77 (CD511-5D) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D95 H45 (CD511-3W) - 100 %
130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D95 H45 (CD511-3D) - 100 %
130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D140 H76 (CD412-9W) - 100 %
170.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D140 H76 (CD412-9D) - 100 %
170.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D121 H76 (CD412-5W) - 100 %
130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 5W/ D121 H76 (CD412-5D) - 100 %
130.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D112 H76 (CD412-3W) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 3W/ D112 H76 (CD412-3D) - 100 %
120.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CD112-12W) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CD112-12D) - 100 %
300.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D138 H49 (CD112-9W) - 100 %
290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 9W/ D138 H49 (CD112-9D) - 100 %
290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 7W/ D108 H45 (CD112-7W) - 100 %
190.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft