Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0904.673.696

04.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Đèn Led âm trần (Downlight)

Đèn Led âm trần (Downlight)

164 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn LED downlight Rạng Đông 3W - D76 (D AT03L 76/3W) - 38 %
88.000 VND
55.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight Rạng Đông 5W - D110 (D AT03L 110/5W) - 37 %
110.000 VND
70.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight Rạng Đông 5W - D90 (D AT03L 90/5W) - 38 %
105.600 VND
66.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 3x3x1W/ L250 W91 H45 (CM211-3x3W) - 30 %
450.000 VND
315.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 3x3x1W/ L250 W91 H45 (CM211-3x3D) - 30 %
450.000 VND
315.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W/ L165 W91 H45 (CM211-2x3W) - 30 %
300.000 VND
210.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 2x3x1W/ L165 W91 H45 (CM211-2x3D) - 30 %
300.000 VND
210.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 3x1W/ L91 W91 H45 (CM211-3W) - 30 %
150.000 VND
105.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 3x1W/ L91 W91 H45 (CM211-3D) - 30 %
150.000 VND
105.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 16W/ L180 W180 H45 (CG211-16W) - 30 %
420.000 VND
294.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 16W/ L180 W180 H45 (CG211-16D) - 30 %
420.000 VND
294.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 9W/ L150 W150 H45 (CG211-9W) - 30 %
300.000 VND
210.000 VND
Chọn so sánh
Đèn Led âm trần Comet 9W/ L150 W150 H45 (CG211-9D) - 30 %
300.000 VND
210.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D142 H55 (CD512E-9W) - 30 %
180.000 VND
126.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D142 H55 (CD512E-9D) - 30 %
180.000 VND
126.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D115 H54 (CD512E-7W) - 30 %
140.000 VND
98.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D115 H54 (CD512E-7D) - 30 %
140.000 VND
98.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D107 H56 (CD512E-5W) - 30 %
120.000 VND
84.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D107 H56 (CD512E-5D) - 30 %
120.000 VND
84.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D138 H74 (CD512S-9W) - 30 %
180.000 VND
126.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 9W/ D138 H74 (CD512S-9D) - 30 %
180.000 VND
126.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D125.4 H62 (CD512S-7W) - 30 %
140.000 VND
98.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 7W/ D125.4 H62 (CD512S-7D) - 30 %
140.000 VND
98.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D112.7 H56.5 (CD512S-5W) - 30 %
120.000 VND
84.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight thân nhựa 5W/ D112.7 H56.5 (CD512S-5D) - 30 %
120.000 VND
84.000 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CS112-12W) - 30 %
215.000 VND
150.500 VND
Chọn so sánh
Đèn LED downlight âm trần 12W/ D138 H49 (CS112-12D) - 30 %
215.000 VND
150.500 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft