Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Đèn Huỳnh Quang Rạng Đông

Đèn Huỳnh Quang Rạng Đông

29 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông  D LN CA/2x18W - 100 %
370.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9 - 100 %
180.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đơn 1m2 Rạng đông FS 40/36 x 1 M9 - 100 %
130.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3 - 100 %
284.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2 - 100 %
185.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng 1m2 - FS 40/36 x 3 M6 - 100 %
1.015.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36x1 M2 PQ - 100 %
229.900 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 PQ - 100 %
358.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*E BACS - Rạng Đông - 100 %
729.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*EH - Rạng Đông - 100 %
767.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 1m2 Rạng Đông D LN CA/2x36W - 100 %
496.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông D LN CA/1x36W - 100 %
440.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang đơn bóng 0,6m FS 20/18 x 1 M9 - 100 %
116.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao đèn huỳnh quang doanh nghiệp loại đơn FS 40/36 x 1 CM3 - 100 %
185.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Chao doanh nghiệp FS 40/36 x 2 CM2 - Rạng Đông - 100 %
284.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang FS 20/18 x 3 M6 - Rạng Đông - 100 %
718.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 0,6 m - FS 20/18 x 4 M6 - 100 %
801.200 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang 4 bóng 1m2 Rạng Đông - FS 40/36 x 4 M6 - 100 %
1.273.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang âm trần 2 bóng 1m2 FS 40/36 x 2 M6 - Rạng Đông - 100 %
619.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 1m2 Rạng Đông - FS 40/36x1 M2 MC - 100 %
227.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 MC - 100 %
368.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đơn 0,6m - FS 20/18x1 M2 MC - Rạng Đông - 100 %
150.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 0,6 m - FS 20/18x1 M2 PQ - 100 %
139.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Mica đôi 0,6m - FS 20/18x2 M2 MC - Rạng Đông - 100 %
252.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 0,6m - FS 20/18x2 M2 PQ - 100 %
232.300 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*EH BACS - Rạng Đông - 100 %
692.120 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*E - Rạng Đông - 100 %
843.700 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn lớp học FS 40/36x1 CM1*EH - Rạng Đông - 100 %
470.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Bộ đèn lớp học FS 40/36x1 CM1*E - Rạng Đông - 100 %
499.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft