Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Vinacap

8 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x16 - 100 %
105.730 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x10 - 100 %
71.880 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x4.0 - 100 %
32.440 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x2.5 - 100 %
21.330 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.5 - 100 %
13.590 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.0 - 100 %
9.120 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.7 - 100 %
6.540 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Vinacap, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.5 - 100 %
5.790 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft