Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Trần Phú

5 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x6.0 1/2.75 - 100 %
13.250 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x4.0 1/2.25 - 100 %
8.980 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x2.5 1/1.8 - 100 %
5.780 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.5 1//1.4 - 100 %
3.690 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.0 1/1.15 - 100 %
2.400 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft