Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadivi

14 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0 - 100 %
44.770 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0 - 100 %
30.360 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 100 %
16.885 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 100 %
11.165 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 100 %
7.216 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 100 %
4.510 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 100 %
3.069 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 100 %
2.387 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 100 %
1.716 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x10 F3,56/ 450/750 - 100 %
26.620 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x6 F2,74/ 450/750 - 100 %
15.851 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x4 F2,24/ 450/750 - 100 %
10.758 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x2.5 F1,77/ 450/750 - 100 %
6.897 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn cứng VC 1x1.5 F1,38/ 450/750 - 100 %
4.312 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft