Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp mạng sợi đồng

Dây cáp mạng sợi đồng

53 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp mạng cat 5e UTP Category 5e Trường Phú lõi đồng ( cuộn 305m) - 13 %
1.600.000 VND
1.400.000 VND
Chọn so sánh
2.750.000 VND
Chọn so sánh
1.980.000 VND
Chọn so sánh
1.150.000 VND
Chọn so sánh
980.000 VND
Chọn so sánh
2.850.000 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
1.350.000 VND
Chọn so sánh
50.000 VND
Chọn so sánh
2.450.000 VND
Chọn so sánh
2.080.000 VND
Chọn so sánh
1.980.000 VND
Chọn so sánh
1.950.000 VND
Chọn so sánh
1.750.000 VND
Chọn so sánh
1.750.000 VND
Chọn so sánh
1.650.000 VND
Chọn so sánh
1.630.000 VND
Chọn so sánh
1.350.000 VND
Chọn so sánh
1.250.000 VND
Chọn so sánh
1.180.000 VND
Chọn so sánh
1.150.000 VND
Chọn so sánh
980.000 VND
Chọn so sánh
450.000 VND
Chọn so sánh
380.000 VND
Chọn so sánh
360.000 VND
Chọn so sánh
280.000 VND
Chọn so sánh
280.000 VND
Chọn so sánh
280.000 VND
Chọn so sánh
70.000 VND
Chọn so sánh
50.000 VND
Chọn so sánh
30.000 VND
Chọn so sánh
20.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft