Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

51 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x400 0,6-1kV - 100 %
882.090 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x300 0,6-1kV - 100 %
649.110 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV - 100 %
511.170 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x185 0,6-1kV - 100 %
399.740 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x150 0,6-1kV - 100 %
321.310 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x120 0,6-1kV - 100 %
259.050 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x95 0,6-1kV - 100 %
206.470 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x70 0,6-1kV - 100 %
149.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x50 0,6-1kV - 100 %
109.010 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x35 0,6-1kV - 100 %
77.770 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x25 0,6-1kV - 100 %
55.110 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x16 0,6-1kV - 100 %
35.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400 - 100 %
995.104 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x300 - 100 %
753.830 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x240 - 100 %
601.854 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x185 - 100 %
458.227 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x150 - 100 %
382.118 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x120 - 100 %
298.386 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x95 - 100 %
234.619 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x70 - 100 %
169.884 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x50 - 100 %
121.484 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x35 - 100 %
86.999 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x25 - 100 %
63.162 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x16 - 100 %
40.172 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x10 - 100 %
25.894 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x6 - 100 %
15.488 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x4 - 100 %
10.612 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x2.5 - 100 %
7.115 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x1.5 - 100 %
4.368 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x800 - 100 %
1.846.129 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x630 - 100 %
1.448.178 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x500 - 100 %
1.148.397 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x400 - 100 %
917.709 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x300 - 100 %
707.566 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x240 - 100 %
565.194 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x185 - 100 %
432.239 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x150 - 100 %
344.962 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x120 - 100 %
276.776 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x95 - 100 %
221.269 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x70 - 100 %
158.229 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x50 - 100 %
113.286 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x35 - 100 %
82.125 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x25 - 100 %
58.614 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x16 - 100 %
37.668 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft