Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

51 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x300 0,6-1kV - 25 %
799.480 VND
599.610 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV - 25 %
601.920 VND
451.440 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x185 0,6-1kV - 26 %
479.446 VND
359.584 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x150 0,6-1kV - 26 %
382.470 VND
286.852 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x120 0,6-1kV - 26 %
306.350 VND
229.762 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x95 0,6-1kV - 25 %
248.160 VND
186.120 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x70 0,6-1kV - 26 %
182.105 VND
136.578 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x50 0,6-1kV - 26 %
136.070 VND
102.052 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x35 0,6-1kV - 25 %
92.840 VND
69.630 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x25 0,6-1kV - 26 %
68.750 VND
51.562 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x16 0,6-1kV - 25 %
43.384 VND
32.538 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400 - 100 %
998.030 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x300 - 100 %
782.430 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x240 - 100 %
623.810 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x185 - 100 %
476.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x150 - 100 %
381.260 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x120 - 100 %
319.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x95 - 100 %
244.860 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x70 - 100 %
177.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x50 - 100 %
124.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x35 - 100 %
90.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x25 - 100 %
65.560 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x16 - 100 %
41.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x10 - 100 %
27.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x6 - 100 %
16.610 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x4 - 100 %
11.297 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x2.5 - 100 %
7.458 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x1.5 - 100 %
4.576 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x800 - 30 %
2.127.877 VND
1.489.514 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x630 - 31 %
1.668.424 VND
1.167.896 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x500 - 31 %
1.322.158 VND
925.510 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x400 - 31 %
1.056.309 VND
739.416 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x300 - 31 %
814.373 VND
570.061 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x240 - 31 %
650.329 VND
455.230 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x185 - 31 %
497.244 VND
348.070 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x150 - 31 %
396.745 VND
277.721 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x120 - 31 %
318.388 VND
222.871 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x95 - 31 %
254.325 VND
178.027 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x70 - 31 %
181.830 VND
127.280 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x50 - 31 %
128.778 VND
90.144 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x35 - 31 %
93.348 VND
65.343 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x25 - 30 %
66.597 VND
46.618 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x16 - 31 %
42.775 VND
29.942 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft