Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

51 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x400 0,6-1kV - 100 %
882.090 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x300 0,6-1kV - 100 %
799.480 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV - 100 %
601.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x185 0,6-1kV - 100 %
479.446 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x150 0,6-1kV - 100 %
382.470 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x120 0,6-1kV - 100 %
306.350 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x95 0,6-1kV - 100 %
248.160 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x70 0,6-1kV - 100 %
182.105 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x50 0,6-1kV - 100 %
136.070 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x35 0,6-1kV - 100 %
92.840 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x25 0,6-1kV - 100 %
68.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x16 0,6-1kV - 100 %
43.384 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x400 - 100 %
998.030 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x300 - 100 %
782.430 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x240 - 100 %
623.810 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x185 - 100 %
476.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x150 - 100 %
381.260 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x120 - 100 %
319.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x95 - 100 %
244.860 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x70 - 100 %
177.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x50 - 100 %
124.080 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x35 - 100 %
90.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x25 - 100 %
65.560 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x16 - 100 %
41.800 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x10 - 100 %
27.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x6 - 100 %
16.610 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x4 - 100 %
11.297 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x2.5 - 100 %
7.458 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện đơn CV 1x1.5 - 100 %
4.576 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x800 - 100 %
1.846.129 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x630 - 100 %
1.448.178 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x500 - 100 %
1.148.397 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x400 - 100 %
917.709 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x300 - 100 %
707.566 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x240 - 100 %
565.194 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x185 - 100 %
432.239 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x150 - 100 %
344.962 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x120 - 100 %
276.776 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x95 - 100 %
221.269 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x70 - 100 %
158.229 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x50 - 100 %
113.286 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x35 - 100 %
82.125 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x25 - 100 %
58.614 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x16 - 100 %
37.668 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft