Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

50 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 26 %
83.050 VND
62.287 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 26 %
1.139.050 VND
854.287 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 26 %
518.650 VND
388.987 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 26 %
363.110 VND
272.332 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 26 %
262.350 VND
196.762 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 26 %
167.530 VND
125.647 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5 - 26 %
49.610 VND
37.207 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x185 - 25 %
2.043.800 VND
1.532.850 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x150 - 25 %
1.636.800 VND
1.227.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x120 - 25 %
1.316.700 VND
987.525 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x4 - 25 %
58.960 VND
44.220 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x300+1x185 - 25 %
3.033.800 VND
2.275.350 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x150 - 25 %
2.347.400 VND
1.760.550 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x120 - 25 %
1.882.320 VND
1.411.740 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x120 - 25 %
1.576.300 VND
1.182.225 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x95 - 25 %
1.273.800 VND
955.350 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x70 - 25 %
1.204.500 VND
903.375 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x70 - 25 %
1.018.600 VND
763.950 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x50 - 25 %
968.000 VND
726.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x50 - 25 %
761.420 VND
571.065 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x35 - 26 %
715.110 VND
536.332 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x35 - 25 %
550.000 VND
412.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x25 - 25 %
524.260 VND
393.195 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x25 - 25 %
387.420 VND
290.565 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x16 - 26 %
359.590 VND
269.692 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x16 - 25 %
283.360 VND
212.520 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x10 - 26 %
265.870 VND
199.402 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16 +1x10 - 26 %
184.470 VND
138.352 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16 - 25 %
144.100 VND
108.075 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x300+1x185 - 25 %
2.918.300 VND
2.188.725 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x300+1x240 - 25 %
3.041.500 VND
2.281.125 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x240+1x150 - 25 %
2.255.000 VND
1.691.250 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x240+1x185 - 25 %
2.355.100 VND
1.766.325 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x185+1x120 - 25 %
1.799.820 VND
1.349.865 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x185+1x150 - 25 %
1.881.000 VND
1.410.750 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x120 - 25 %
1.501.060 VND
1.125.795 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x95 - 25 %
1.441.000 VND
1.080.750 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x95 - 25 %
1.206.480 VND
904.860 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x70 - 26 %
958.650 VND
718.987 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x50 - 25 %
909.700 VND
682.275 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x50 - 26 %
708.510 VND
531.382 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x35 - 25 %
663.960 VND
497.970 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x25 - 25 %
493.900 VND
370.425 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x16 - 26 %
336.490 VND
252.367 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x10 - 26 %
245.850 VND
184.387 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 25 %
109.340 VND
82.005 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 25 %
70.400 VND
52.800 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft