Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x400 0,6-1kV - 100 %
882.090 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x300 0,6-1kV - 100 %
799.480 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV - 100 %
601.920 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x185 0,6-1kV - 100 %
479.446 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x150 0,6-1kV - 100 %
382.470 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x120 0,6-1kV - 100 %
306.350 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x95 0,6-1kV - 100 %
248.160 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x70 0,6-1kV - 100 %
182.105 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x50 0,6-1kV - 100 %
136.070 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x35 0,6-1kV - 100 %
92.840 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x25 0,6-1kV - 100 %
68.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x16 0,6-1kV - 100 %
43.384 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft