Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x300 0,6-1kV - 25 %
799.480 VND
599.610 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV - 25 %
601.920 VND
451.440 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x185 0,6-1kV - 26 %
479.446 VND
359.584 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x150 0,6-1kV - 26 %
382.470 VND
286.852 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x120 0,6-1kV - 26 %
306.350 VND
229.762 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x95 0,6-1kV - 25 %
248.160 VND
186.120 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x70 0,6-1kV - 26 %
182.105 VND
136.578 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x50 0,6-1kV - 26 %
136.070 VND
102.052 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x35 0,6-1kV - 25 %
92.840 VND
69.630 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x25 0,6-1kV - 26 %
68.750 VND
51.562 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x16 0,6-1kV - 25 %
43.384 VND
32.538 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft