Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x400 0,6-1kV - 100 %
882.090 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x300 0,6-1kV - 100 %
649.110 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV - 100 %
511.170 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x185 0,6-1kV - 100 %
399.740 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x150 0,6-1kV - 100 %
321.310 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x120 0,6-1kV - 100 %
259.050 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x95 0,6-1kV - 100 %
206.470 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x70 0,6-1kV - 100 %
149.600 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x50 0,6-1kV - 100 %
109.010 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x35 0,6-1kV - 100 %
77.770 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x25 0,6-1kV - 100 %
55.110 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x16 0,6-1kV - 100 %
35.750 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft