Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0936.236.855

0904.673.696

04.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadivi

306 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x16+1x10 - 20 %
168.630 VND
134.904 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x70+1x50 - 20 %
659.780 VND
527.824 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x10+1x6 - 20 %
114.620 VND
91.696 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 2x4 - 20 %
41.360 VND
33.088 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x50+1x35 - 20 %
467.170 VND
373.736 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x16 - 20 %
182.380 VND
145.904 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x70 - 20 %
540.870 VND
432.696 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x25+1x16 - 20 %
306.735 VND
245.388 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x16+1x10 - 21 %
196.262 VND
157.009 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x10+1x6 - 21 %
132.374 VND
105.899 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x35 - 21 %
454.597 VND
363.677 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x25 - 21 %
335.533 VND
268.426 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x16 - 21 %
214.049 VND
171.239 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x10 - 21 %
144.958 VND
115.966 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x6 - 21 %
95.348 VND
76.278 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x4 - 21 %
68.728 VND
54.982 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x35 - 20 %
344.850 VND
275.880 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x25 - 20 %
255.915 VND
204.732 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x16 - 20 %
163.350 VND
130.680 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x10 - 20 %
111.320 VND
89.056 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x6 - 20 %
74.415 VND
59.532 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x4 - 21 %
53.966 VND
43.172 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 20 %
240.185 VND
192.148 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 21 %
179.564 VND
143.651 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 21 %
115.071 VND
92.056 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x10 - 20 %
83.490 VND
66.792 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x6 - 21 %
55.781 VND
44.624 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x4 - 21 %
41.382 VND
33.105 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x400+1x240 - 20 %
3.345.210 VND
2.676.168 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x400+1x185 - 20 %
3.213.100 VND
2.570.480 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x300+1x185 - 20 %
2.542.980 VND
2.034.384 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x300+1x150 - 20 %
2.472.580 VND
1.978.064 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x240+1x185 - 20 %
2.117.500 VND
1.694.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x240+1x150 - 20 %
2.047.430 VND
1.637.944 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x240+1x120 - 20 %
1.968.450 VND
1.574.760 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x185+1x120 - 20 %
1.568.050 VND
1.254.440 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x185+1x95 - 20 %
1.509.420 VND
1.207.536 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x150+1x95 - 20 %
1.298.110 VND
1.038.488 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x150+1x70 - 20 %
1.238.050 VND
990.440 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x120+1x95 - 20 %
1.063.150 VND
850.520 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft