Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadivi

306 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x16+1x10 - 21 %
185.493 VND
148.394 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x70+1x50 - 21 %
725.758 VND
580.606 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x10+1x6 - 21 %
126.082 VND
100.865 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 2x4 - 21 %
45.496 VND
36.396 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x50+1x35 - 21 %
513.887 VND
411.109 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 4x16 - 21 %
200.618 VND
160.494 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp ngầm DSTA 3x70 - 21 %
594.957 VND
475.965 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x25+1x16 - 21 %
337.409 VND
269.926 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x16+1x10 - 21 %
215.888 VND
172.710 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x10+1x6 - 20 %
145.611 VND
116.489 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x35 - 21 %
500.057 VND
400.045 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x25 - 20 %
369.086 VND
295.269 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x16 - 21 %
235.454 VND
188.363 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x10 - 21 %
159.454 VND
127.563 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x6 - 21 %
104.883 VND
83.906 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 4x4 - 21 %
75.601 VND
60.480 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x35 - 20 %
379.335 VND
303.468 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x25 - 21 %
281.507 VND
225.205 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x16 - 20 %
179.685 VND
143.748 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x10 - 21 %
122.452 VND
97.961 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x6 - 21 %
81.857 VND
65.485 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK / CVV 3x4 - 21 %
59.363 VND
47.490 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 21 %
264.204 VND
211.362 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x25 - 20 %
197.520 VND
158.016 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 21 %
126.578 VND
101.262 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x10 - 21 %
91.839 VND
73.471 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x6 - 21 %
61.359 VND
49.087 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp điện kế DK-CVV-2x4 - 20 %
45.520 VND
36.416 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x400+1x240 - 21 %
3.679.731 VND
2.943.784 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x400+1x185 - 20 %
3.534.410 VND
2.827.528 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x300+1x185 - 21 %
2.797.278 VND
2.237.822 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x300+1x150 - 21 %
2.719.838 VND
2.175.870 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x240+1x185 - 20 %
2.329.250 VND
1.863.400 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x240+1x150 - 21 %
2.252.173 VND
1.801.738 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x240+1x120 - 20 %
2.165.295 VND
1.732.236 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x185+1x120 - 20 %
1.724.855 VND
1.379.884 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x185+1x95 - 21 %
1.660.362 VND
1.328.289 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x150+1x95 - 21 %
1.427.921 VND
1.142.336 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x150+1x70 - 20 %
1.361.855 VND
1.089.484 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadivi, Cáp treo hạ thế CVV 3x120+1x95 - 20 %
1.169.465 VND
935.572 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft