Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadisun

15 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x800 - 100 %
1.846.129 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x630 - 100 %
1.448.178 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x500 - 100 %
1.148.397 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x400 - 100 %
917.709 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x300 - 100 %
707.566 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x240 - 100 %
565.194 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x185 - 100 %
432.239 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x150 - 100 %
344.962 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x120 - 100 %
276.776 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x95 - 100 %
221.269 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x70 - 100 %
158.229 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x50 - 100 %
113.286 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x35 - 100 %
82.125 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x25 - 100 %
58.614 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x16 - 100 %
37.668 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft