Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện Cadisun

15 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x800 - 30 %
2.127.877 VND
1.489.514 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x630 - 31 %
1.668.424 VND
1.167.896 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x500 - 31 %
1.322.158 VND
925.510 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x400 - 31 %
1.056.309 VND
739.416 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x300 - 31 %
814.373 VND
570.061 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x240 - 31 %
650.329 VND
455.230 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x185 - 31 %
497.244 VND
348.070 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x150 - 31 %
396.745 VND
277.721 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x120 - 31 %
318.388 VND
222.871 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x95 - 31 %
254.325 VND
178.027 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x70 - 31 %
181.830 VND
127.280 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x50 - 31 %
128.778 VND
90.144 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x35 - 31 %
93.348 VND
65.343 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x25 - 30 %
66.597 VND
46.618 VND
Chọn so sánh
Cáp điện đơn Cadisun CV Cu-PVC 1x16 - 31 %
42.775 VND
29.942 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft