Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

96 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cầu dao tự động - Aptomat 4 pha Sino - SC68N/C4032, C4040 - 100 %
349.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat 3 pha Sino - SC68N/C3032, C3040 - 100 %
238.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2032, C2040 - 100 %
159.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha Sino - SC68N/C2006, C2010, C2016, C2020, C2025 - 100 %
148.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha Sino - SC68N/C1032, C1040 - 100 %
79.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha Sino - SC68N/C1006, C1010, C1016, C1020, C1025 - 100 %
73.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 4 pha SAFEGUARD - PS100H/4/80, PS100H/4/100, PS100H/4/125 - 100 %
957.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 pha SAFEGUARD - PS100H/3/80, PS100H/3/100, PS100H/3/125 - 100 %
580.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD - PS100H/2/80, PS100H/2/100, PS100H/2/125 - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 pha SAFEGUARD - PS100H/1/80, PS100H/1/100, PS100H/1/125 - 100 %
290.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 4P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
510.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 3P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
320.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN-b 2P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA - 100 %
198.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 4P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
380.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 3P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
218.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 2P-(6-10-16-20-32-40)A-6Ka - 100 %
137.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động - Aptomat LS / MCB - BKN 1P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA - 100 %
63.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 63A (CBM363) - 100 %
196.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 50A (CBM350) - 100 %
196.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 40A (CBM340) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 32A (CBM332) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 25A (CBM325) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 20A (CBM320) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 16A (CBM316) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 10A (CBM310) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 3 cực 6A (CBM306) - 100 %
165.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 63A (CBM263) - 100 %
139.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 50A (CBM250) - 100 %
139.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 40A (CBM240) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 32A (CBM232) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 25A (CBM225) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 20A (CBM220) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 16A (CBM216) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 10A (CBM210) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 2 cực 6A (CBM206) - 100 %
93.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 63A (CBM163) - 100 %
72.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 50A (CBM150) - 100 %
72.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 40A (CBM140) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 32A (CBM132) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 25A (CBM125) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 20A (CBM120) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 16A (CBM116) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 10A (CBM110) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao tự động 1 cực 6A (CBM106) - 100 %
46.500 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Aptomat Schneider Easy 9  loại 4 pha 50A / 63A ( EZ9F34450/ EZ9F34463) - 100 %
760.100 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft