Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Cầu dao điện

90 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cầu dao ngắt điện an toàn 40A (CMS40A) - 100 %
53.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 32A (CMS32A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 20A (CMS20A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 16A (CMS16A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 10A (CMS10A) - 100 %
51.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 40A (CMK40A) - 100 %
42.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 32A (CMK30A) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 20A (CMK20A) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 16A (CMK16A) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao ngắt điện an toàn 10A (CMK10A) - 100 %
40.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 63A/ 4P (CRCB463) - 100 %
800.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 40A/ 4P (CRCB440) - 100 %
640.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 25A/ 4P (CRCB425) - 100 %
620.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 63A/ 2P (CRCB263) - 100 %
618.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 50A/ 2P (CRCB250) - 100 %
580.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 40A/ 2P (CRCB240) - 100 %
433.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 32A/ 2P (CRCB232) - 100 %
412.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 25A/ 2P (CRCB225) - 100 %
412.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 20A/ 2P (CRCB220) - 100 %
390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao chống dòng rò Comet 30mA/ 16A/ 2P (CRCB216) - 100 %
390.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 3000A - CDH3PĐ 3000A - 100 %
30.910.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 2500A - CDH3PĐ 2500A - 100 %
25.399.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 2000A - CDH3PĐ 2000A - 100 %
17.094.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 1600A - CDH3PĐ 1600A - 100 %
15.224.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 1200A - CDH3PĐ 1200A - 100 %
8.602.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 1000A - CDH3PĐ 1000A - 100 %
6.952.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 800A - CDH3PĐ 800A - 100 %
6.688.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 630A - CDH3PĐ 630A - 100 %
5.522.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 400A - CDH3PĐ 400A - 100 %
3.210.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 250A - CDH3PĐ 250A - 100 %
2.475.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 200A - CDH3PĐ 200A - 100 %
1.342.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 150A - CDH3PĐ 150A - 100 %
968.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 150A - CDH3PĐ 150A - 100 %
968.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 100A - CDH3PĐ 100A - 100 %
869.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 3000A - CDH3P4CĐ 3000A - 100 %
36.718.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 2500A - CDH3P4CĐ 2500A - 100 %
31.724.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 2000A - CDH3P4CĐ 2000A - 100 %
23.969.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 1600A - CDH3P4CĐ 1600A - 100 %
20.680.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 1200A - CDH3P4CĐ 1200A - 100 %
10.923.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 1000A - CDH3P4CĐ 1000A - 100 %
9.581.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 800A - CDH3P4CĐ 800A - 100 %
8.987.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 630A - CDH3P4CĐ 630A - 100 %
7.843.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 400A - CDH3P4CĐ 400A - 100 %
4.565.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft