Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao điện - Cầu dao hộp

Cầu dao điện - Cầu dao hộp

70 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 3000A - CDH3PĐ 3000A - 100 %
30.910.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 2500A - CDH3PĐ 2500A - 100 %
25.399.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 2000A - CDH3PĐ 2000A - 100 %
17.094.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 1600A - CDH3PĐ 1600A - 100 %
15.224.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 1200A - CDH3PĐ 1200A - 100 %
8.602.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 1000A - CDH3PĐ 1000A - 100 %
6.952.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 800A - CDH3PĐ 800A - 100 %
6.688.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 630A - CDH3PĐ 630A - 100 %
5.522.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 400A - CDH3PĐ 400A - 100 %
3.210.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 250A - CDH3PĐ 250A - 100 %
2.475.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 200A - CDH3PĐ 200A - 100 %
1.342.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 150A - CDH3PĐ 150A - 100 %
968.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 150A - CDH3PĐ 150A - 100 %
968.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip đảo chiều 3 pha 3 cực 100A - CDH3PĐ 100A - 100 %
869.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 3000A - CDH3P4CĐ 3000A - 100 %
36.718.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 2500A - CDH3P4CĐ 2500A - 100 %
31.724.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 2000A - CDH3P4CĐ 2000A - 100 %
23.969.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 1600A - CDH3P4CĐ 1600A - 100 %
20.680.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 1200A - CDH3P4CĐ 1200A - 100 %
10.923.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 1000A - CDH3P4CĐ 1000A - 100 %
9.581.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 800A - CDH3P4CĐ 800A - 100 %
8.987.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 630A - CDH3P4CĐ 630A - 100 %
7.843.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 400A - CDH3P4CĐ 400A - 100 %
4.565.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 300A - CDH3P4CĐ 300A - 100 %
3.553.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 250A - CDH3P4CĐ 250A - 100 %
3.442.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 200A - CDH3P4CĐ 200A - 100 %
1.716.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 150A - CDH3P4CĐ 150A - 100 %
1.386.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp đảo chiều Vinakip 3 pha 4 cực 100A - CDH3P4CĐ 100A - 100 %
1.254.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 630A - 660V ( CHD3P4C 630A ) - 100 %
7.293.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 500A - 660V ( CHD3P4C 500A ) - 100 %
3.597.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 400A - 660V ( CHD3P4C 400A ) - 100 %
2.827.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 300A - 660V ( CHD3P4C 300A ) - 100 %
2.596.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 250A - 660V ( CHD3P4C 250A ) - 100 %
2.486.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 200A - 660V ( CHD3P4C 200A ) - 100 %
1.452.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 150A - 660V ( CHD3P4C 150A ) - 100 %
1.320.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực 100A - 660V ( CHD3P4C 100A ) - 100 %
1.100.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 1000A -  660V Vinakip ( CDH 3P 1000A ) - 100 %
6.589.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 800A -  660V Vinakip ( CDH 3P 800A ) - 100 %
6.303.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 630A -  660V Vinakip ( CDH 3P 630A ) - 100 %
5.148.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 500A -  660V Vinakip ( CDH 3P 500A ) - 100 %
2.783.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 400A -  660V Vinakip ( CDH 3P 400A ) - 100 %
2.288.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 300A -  660V Vinakip ( CDH 3P 300A ) - 100 %
2.123.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Cầu dao hộp 3 pha 3 cực 250A -  660V Vinakip ( CDH 3P 250A ) - 100 %
1.881.000 VND
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft