Hỗ trợ mua hàng

Hà Nội: 0904.673.696

0936.236.855

024.3976.4028

Email: Kd@Thietbidienhanoi.vn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp điều khiển

612 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 20Cx1,5 SQmm - SangJin - 24 %
262.080 VND
201.600 VND
Chọn so sánh
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu 15Cx1,5 SQmm - SangJin - 24 %
202.800 VND
156.000 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 24 x 2.5 - 25 %
233.836 VND
175.377 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 19 x 2.5 - 26 %
169.001 VND
126.750 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 16 x 2.5 - 26 %
156.922 VND
117.691 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 9 x 2.5 - 25 %
86.396 VND
64.797 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 7 x 2.5 - 26 %
66.775 VND
50.081 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 6 x 2.5 - 26 %
59.913 VND
44.934 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 5 x 2.5 - 26 %
52.433 VND
39.324 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 24 x 1.5 - 26 %
141.294 VND
105.970 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 16 x 1.5 - 26 %
95.261 VND
71.445 VND
Chọn so sánh
Cáp ngầm điều khiển có màn chắn Goldcup CVVV-ST 9 x 1.5 - 25 %
58.360 VND
43.770 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft